Služby

Technické prohlídky a evidenční kontroly silničních vozidel:

 • L – motocykly, tříkolky, čtyřkolky
 • M1 – osobní automobily
 • N1 – nákladní automobily do celkové hmotnosti 3500 kg
 • O1 a O2 – přípojná vozidla
 • T – traktory
 • OT – traktorové  přívěsy

Technické kontroly dovezených vozidel kat.:

 • L – motocykly, tříkolky, čtyřkolky
 • M1 – osobní automobily
 • N1 – nákladní automobily do celkové hmotnosti 3500 kg
 • O1 a O2 – přípojná vozidla

Doplňkové služby

 • kontrola na žádost zákazníka
 • vylepení náhradní nálepky
 • kontrola účinnosti brzd
 • seřízení světlometů

U technických kontrol traktorů a jejich přípojných vozidel je nutná z důvodu časové náročnosti a požadavků na počasí telefonické objednání na tel. 376 323 953. Ostatní služby (technické a evidenční kontroly) jsou bez objednání. V případě vozidel z dovozu ze zahraničí je opět vhodná telefonická konzultace.

Technická kontrola výjezdním způsobem

Technickou, popř. evidenční kontrolu výjezdním způsobem je možné vykonat pouze na traktorech a traktorových přívěsech. Kontrola musí probíhat pouze na schválených zkušebních úsecích okresu Klatovy. Tuto službu je nutné předem objednat.