Potřebné doklady

Na technickou kontrolu

  • Velký technický průkaz (originál)
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)*
  • Protokol o měření emisí ne starší jak 30 dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí)**
  • platnou revizi plynového měření (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem LPG nebo CNG)

Na evidenční kontrolu

  • Velký technický průkaz (originál)
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)*

*neplatí pro vozidla uložená v depozitu
** neplatí pro vozidla kategorie L (motocykly a čtyřkolky) jejichž provozní hmotnost je menší než 400 kg (viz. § 41 zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích)