Potřebné doklady

Na technickou kontrolu

  • Velký technický průkaz (originál)
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)*
  • Protokol o měření emisí ne starší jak 30 dnů**
  • platnou revizi plynového měření (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem LPG nebo CNG)

Na evidenční kontrolu

  • Velký technický průkaz (originál)
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)*

*neplatí pro vozidla uložená v depozitu
** neplatí pro vozidla kategorie L (motocykly a čtyřkolky)